Velkommen til Auds dramanett
Startside Drama i L97 Evaluering av L97 Elevaktiv læring Egne Publikasjoner Kompetansetilbud Litteratur Lenker

 

Denne hjemmesiden tilhører 

Aud Berggraf Sæbø                            

Jeg er førsteamanuensis ved 

Universitetet i Stavanger 

 

 

Her kan du finne informasjon og lese om:  

bullet

Estetiske læreprosesser - veien til "forrektige" læring!!

bullet

Estetiske læreprosesser og ny lærerutdanning

bullet

Kulturell og estetisk kompetanse i skole og utdanning

bullet

Dramaforløp til H. C. Andersen eventyret "Piken med fyrstikkene" 

bullet

Artikkel om Creativity in Education Research - A first step

bullet

Artikkel om Drama i undervisningen, elevenes helse og elevenes læring

bullet

IBSEN workshop in English - Nora and A Doll House

bullet

Kunnskapsløftet - drama sitt potensial i forhold til Læringsplakaten og grunnleggende ferdigheter

bullet

Undervisningsopplegg IBSEN 

bullet

Oversikt over DRAMA i norsk i den nye læreplanen Kunnskapsløftet

bullet

Power Point Foredraget Kunnskapsløftet i lys av elevenes erfaringer med drama

bullet

Hovedresultater forskningsprosjektet "Elevaktiv læring og drama"  om "Læringsformer i allmennlærerutdanningen" og om "Didaktiske utfordringer ved drama som læringsform i grunnskolen" - del av Norges Forskningsråd sitt nasjonale "KUPP" program

bullet

Forskningsprosjektet: Evaluering av drama i L97  som er del av Norges Forskningsråd sitt nasjonale program "Evaluering av R97"                           

 

 

                            

 
bullet

Mitt forslag til Læreplan for drama som eget fag i grunnskolen (sendt via Landslaget Drama i skolen) 

bullet

Høring til læreplanen i norsk (på vegne av UiS dramaseksjonen)

bullet

Mitt innspill underveis  til de nye læreplanene for grunnskolen

bullet

Forslag til undervisningsopplegg med drama 

                                                                         
bullet

Forskningsrapporten Drama i L97

bulletDramabegrep, metoder og uttrykksformer
bulletDrama i L97 - den horisontale læreplanen
bulletBruk av drama i undervisningen
bulletMine tidligere prosjekter og utviklingsarbeid
bulletBøker og veiledningsmateriell til undervisning
bulletLitteratur
bulletArtikkel om Drama og danningsbegrepet
bulletLinker til andre drama og teaterhjemmesider
bulletMine forskdoc registrerte forskningsprosjekt, publikasjoner og konferansebidrag finnes på www.uis.no , gå til biblioteket - bibsys og forskdoc for å søke
 

   Noen lenker til norske drama og teater hjemmesider

bulletdramaiskolen.no Landslaget Drama i skolen
bulletteater.no Norsk Amatørteaterråd
bulletteaternett.no Om teater i Norge

Har du spørsmål, synspunkter eller kommentarer til min hjemmeside eller forskningsprosjektet, ta gjerne kontakt med meg         aud.b.sebo@uis.no

Hit Counter Nytt telleverk fra 5.10.2005

Siden er laget av Aud Berggraf Sæbø og ble sist oppdatert 04.02.2008