Artikler
Startside Opp Drama i L97 Evaluering av L97 Elevaktiv læring Kompetansetilbud Litteratur Lenker

 

Egne Artikler:

Publikasjoner fra tidligere år som ikke er registrert i Forskdoc: 

«Drama og muntlig trening», artikkel i Om arbeid med munnleg opplæring i grunnskolen, LNU,  Cappelen 1995

«Drama som metode i museumsformidling» HiS 1997 

«Løft fram dramafaget» artikkel i Drama nr. 2-97

«Drama i særklasse» artikkel i Drama nr. 3-97

«Barn og unges grusomme hverdag» artikkel Drama nr.1-98

«Dama, læring og erkjennelse» artikkel i Drama nr. 2-98

«Drama som metode - ny rammeplan i LU98», Lærerutdanningsrådet Juni 1998 

«Om visse sider ved 4-årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag», KUF 20.02.98

«L97 med nye muligheter og utfordringer for drama i norskfaget», artikkel i Norsklæreren nr.5-98

”Trengs det lærebøker i kunstfag?” kapittel i boka ”Lærebokkunnskap” Tano 1999

«Psykodrama - en utfordring for dagens dramaundervisning» HiS 1997 

«Psykodrama - en farlig blindspor eller en spennende utfordring for moderne dramapedagoger?» Utviklingsarbeid/artikkel HiS 1994

«Om dublering som metode i direkte supervisjon», artikkel i Nordisk Psykologi 1995

«Psykodrama - en personlig og kreativ metode», artikkel i Protagonisten, nr. 4 1998

«Psykodrama - en personlig og kreativ metode for å utforske vår kulturelle identitet», artikkel i DRAMA & TEATER i undervisningen, nr. 4 1998

Sæbø, Aud B.: Drama i mønsterplanens intensjoner og i lærernes praksis. Hovedoppgave, UNIT 1985

Sæbø, Aud B.: Drama i L97 – En horisontal læreplan Drama nr.4-96, Oslo

Sæbø, Aud B.: Notat til statsråd Reidar Sandal (med oversikt over drama i 10vt norsk i 4-årig lærerutdanning) i drama nr.1-96, Oslo

Sæbø, Aud B.: Skoledirektøren i Rogaland Etterutdanningskurs 1989/90, Evalueringsrapport, Høgskolen i Stavanger 1990.