Bøker
Startside Opp Drama i L97 Evaluering av L97 Elevaktiv læring Kompetansetilbud Litteratur Lenker

 

Forskningsrapporter kan bestilles fra aud.b.sebo@uis.no

                                                       

  Drama i L97                                      Læringsformer                                   Didaktiske utfordringer ved drama

  215 s. Kr.150 + porto                         i allmennlærerutdanningen                   som læringsform i grunnskolen

                                                          126 s. Kr. 100 + porto                           150 s. Kr. 125 + porto

 

 

Dramabok for skolen:                                    Dramabok for barnehage og småskole:                                                                                

     

Klikk her referanse og innhold                                                   Klikk her referanse og innhold