Forskningsresultater
Startside Opp Drama i L97 Elevaktiv læring Egne Publikasjoner Kompetansetilbud Litteratur Lenker

 

 

Forskningsrapport 

Hovedrapporten "Drama i L97" foreligger nå i både papir- og nettutgave:

Aud Berggraf Sæbø: Drama i L97. ISBN 82- 7644 -207 - 2 (papir)

Aud Berggraf Sæbø: Drama i L97. ISBN 82 - 7644 - 213 - 7 (nett)

 

Papirutgaven kan bestilles fra 

Høgskolen i Stavanger, Postboks 8002, 4068 Stavanger 

kr.150.- + porto

 

Synteserapport: Evaluering av drama i L97 - synteserapport. Finnes og på NFR hjemmeside for "Evaluering av reform 97":

www.program.forskningsradet.no/reform97/nedlasting/index.html

 

 

Artikler og annen skriftlig omtale

 

bullet

"Evaluering av Drama i L97: Drama i undervisningen - muligheter og utfordringer ved klasseromsforskning", artikkel i rapporten FoU i praksis 2002, Karlsen, Løkken, Nilssen (red.), ISBN 82-7923-023-8.

bullet

"Drama og ordklasser - går det an?" Artikkel i tidsskriftet Drama nr. 2-2002

bullet

Tidsskriftet Drama nr. 3-2000

bullet

Tidsskriftet Drama nr. 1-2002

 

Presentasjoner

Prosjektet er blitt presentert av prosjektleder i følgende sammenhenger:

 

bullet

NFR Evaluering av Reform 97 Programkonferanse 26.-27.10.00, Oslo

bullet

NFR konferansen om Evaluering av R97 "Noe nytt i skolen"        24.-25.10.2001 , Oslo

bullet

NFR Evaluering av reform 97 Programkonferanse 24.-25.10.02, Oslo

bullet

NFR Sluttkonferanse "Vi fant, vi fant - men hva fant vi egentlig?", 26.-27.05.03, Oslo

 

bullet

American Alliance for Theatre and Education (AATE) Conference 2.-5.juni 2000 i Washington DC

bullet

Drama nettverk konferansen Høgskolen i Bergen, 15.-17.11.2000

bullet

International Drama and Education Association, IDEA 2001 Verdenskongress i Bergen 2.-8.07.01

bullet

Konferansen "Researching Drama and Theatre in Education", 9.-13.04.02, University of Exeter, England

bullet

Konferansen "Current Issues in Classroom Research: Practices, Praises and Perspectives, 22.-24.05.02, Oslo

bullet

Konferansen FoU i praksis. Konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning, 28.-29.11.02, Trondheim

bullet

FKS konferansen "L97 med plass til kunstfagene?", 31.10.03, Oslo