Kompetansetilbud
Startside Drama i L97 Evaluering av L97 Elevaktiv læring Egne Publikasjoner Kompetansetilbud Litteratur Lenker

 

Gjennom mitt firma ABS DRAMA - KOMMUNIKASJON med org. nr. 975 783 138

tilbyr jeg følgende tjenester:

 

KOMPETANSE OG SPESIALFELT i tillegg til drama og teater:

bullet

Kommunikasjon

bullet

Formidling

bullet

Prosessbasert veiledning

bullet

Prosessbasert lederutvikling

bullet

Aktiviserende utviklingsprosesser

bullet

Aktiviserende konfliktløsningsmetoder

 

OPPDRAG

Innenfor mine kompetanseområder jeg utvikler jeg opplegg ut i fra oppdragsgiver behov og ønsker.

Jeg arbeider med alle gruppestørrelser, fra individuell veiledning/coaching, til prosessrelatert arbeid i grupper av ulik størrelse til forelesning for storgrupper.

 

Pris:

Avtales ut ifra oppdragets omfang og egenart.

Ved undervisning/veiledning/kurs fra kr. 1000.- til kr. 1500.- pr. time (inklusiv alt), men minimum kr. 3000.- for et oppdrag.

Ta gjerne kontakt for forespørsel: Aud.b.sebo@uis.no

Min CV

UTDANNING

bullet

Hovedfag i Drama 1985

bullet

Opprykk til 1.amanuensis i 1992

bullet

Lærerskoleeksamen 1967

bullet

Grunnfag spesialpedagogikk 1971

bullet

Pedagogisk veileding 1976

bullet

Forming 1977

bullet

Moderne ledelse I 1988

bullet

Moderne ledelse II 1989

bullet

Psykodrama assistent eksamen 1994

bullet

Psykodrama leder eksamen 1997

 

PRAKSIS

bullet

Førsteamanuensis HiS fra 17.11.92

bullet

Høgskolelektor Stavanger Lærerhøgskole 1.10.85 – 16.11.92

bullet

Engasjement og timelærer Stavanger Lærerhøgskole 1.08.80 – 31.09.85

bullet

Jadar skole, Sandnes (1-10, spesialskole for barn med lærevansker)

        1.08.68 – 31.07.78 og 1.08.80 – 31.07.82

bullet

Austrått skole, Sandnes (1-7) 1.08.78 – 31.07.80

bullet

Stavanger spesialskole (1-10) 1.08.67 – 31.07.68

 

PROSJEKTLEDELSE

bullet

Prosjektleder "Drama og elevaktiv læring" Norges Forskningsråd 2002 - 2004

bullet

Prosjektleder for "Evaluering av Drama i L97", Norges Forskningsråd 2000 - 2003

bullet

Congress Director for 4th World IDEA - International Drama and Education Congress- in  Bergen, 2 - 8 July 2001

bullet

International Drama and Education Association Project Director 2003 - 2004

 

ADMINISTRASJON OG LEDELSE - ERFARING

bullet

IDEA AC Vice President 2004 - 2007

bullet

IDEA Congress Director 1998 - 2001

bullet

Leder av HiS Forskerakademiet i Stavanger, komite HF/KF fra 2000 - 2004

bullet

Styrerepresentant  for HiS, LU i Vestlandske skolemuseum fra 1998

bullet

Prosjektleder for NFR Evaluring av Drama i L97, 2000 – 2003

bullet

Prosjektleder for NFR ”Elevaktiv læring” prosjekt i KUPP- programmet 2002 - 2004

bullet

Prodekan Høgskolen i Stavanger (HiS), avd. LU 1997 –2000

bullet

Medlem av HiS Høgskoleråd, HiS 1994 –97

bullet

Medlem av HiS FOU utvalg, avd. lærerutdanning 1994 - 2000

bullet

Leder av Høgskoleråd, Stavanger Lærerhøgskole 1992-1994

bullet

Project Director IDEA, International Drama and Education Association fra 2003 -

bullet

Leder av Landslaget Drama i Skolen (1300 medl) 1992 - 2002

bullet

Styremedlem i fellesrådet for kunstfagene i Skolen siden starten i 1993 - 2003

bullet

Ulike valgte tillitsverv i styret for Dramalaget i Rogaland (fra 1982)

bullet

Medlem av utvalg nedsatt av KUF for å utrede 4årig faglærerutd. i prakt. og estetiske fag

bullet

Medlem av rammeplanutvalg for 4årig faglærerutdanning i prakt. og est. fag

bullet

Medlem av nytt rammeplanutvalg for 3årig faglærerutdanning i musikk, dans, drama

bullet

IDEA AC Vice President 1995 - 1998

bullet

Congress Director for IDEA 2001 i Bergen, en stor anerkjent kongress for det internasjonale drama/teatermiljøet ved høgskoler og universitet fra ca. 60 land, valgt 7.juli 1998 av det internasjonale dramamiljøet ved IDEA 98 i Kenya.

bullet

Medlem av hovedkomiteen for planlegging av IDEA 2001 i Bergen siden starten høsten 1996

 

Oppdrag/ samarbeidspartnere (et utvalg):

bullet

Statoil, Stavanger (Brønn og bore avdeling) – to dagers personalseminar

bullet

Trygg Trafikk – kontinuerlig veiledning, kurs og seminar på lands- og fylkesnivå

bullet

Politi- og lensmannsetaten, Sør og Nord Trøndelag  – flere personalseminar i kommunikasjon og formidling

bullet

Petrodata – coaching av ledergruppa for personalseminar

bullet

Turnforeningen – personalseminar om kommunikasjon for ledere

bullet

Norges Husmorlag – kommunikasjonsseminar for ledere/ tillitsvalgte

bullet

Skoleutviklingsseminar for ulike skoler i Rogaland

bullet

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

bullet

Landslaget drama i skolen

bullet

Ellers utallige kurs og seminar om formidling, kommunikasjon, undervisning og læring for personale/lærere i alle skoleslag og i barnehagen.