Dramabøker
Startside Opp Drama i L97 Evaluering av L97 Elevaktiv læring Egne Publikasjoner Kompetansetilbud Litteratur Lenker

 

 

Drama - et kunstfag

av Aud Berggraf Sæbø. Tano -Ascehoug 1998. ISBN 82-518-3701-4

 

BOKAS INNHOLD

Hvor møter vi drama?

Det moderne Dramafaget - et kort 

Drama - et kunstfag

Dramafagets kunstfaglige innhold

Dramafagets personlige, sosiale og mellommenneskelige innhold

Dramafagets uttrykksformer, metoder og teknikker

    Leker og øvinger

    Improvisasjon

    Rollemodellering, tablå og bildeteater

    Lærer i rolle

    Forumspill

    Teaterproduksjoner og framføringer

    Fra fortellende tekst til teater    

    Fra Dramaforløp til teater

    Fra improvisasjon til teater

Drama og planlegging

Drama og muntlig opplæring

Drama og prosessorientert skriving

Drama og poesi

Drama og noveller

Drama og dramatikk

Drama og bilder

Drama og holdningsskapende arbeid

Den vestlige verdens kunnskapssyn

Dramafagets kunstdidaktiske plattform

Den estetiske dimensjonen

Dramafagets læringsotensial

 

Drama i barnehagen (og småskolen)

av Aud Berggraf Sæbø, 2. utgave, Universitetsforlaget 2003

ISBN 82-15-00365-6

 

BOKAS INNHOLD

Dramatisk lek - teater - drama

Drama - et kunstfag

Den dramatiske leken

Dramatisk lek og drama

Drama og estetisk opplæring 

Planlegging av drama

Improvisasjon

Rollemodellering, tablå og bildeteater

Dramalek

Dramatisering

Lærer i rolle

Dramaforløp med utgangspunkt i litterært stoff

Fortelling og opplesing

Figurteater

Skyggeteater

Teater for barn

Drama - et kort historisk riss